Obec Vyžlovka Czech Point

Czech Point

Obecní úřad jako pracoviště Czech Point nabízí tyto služby občanům v úředních hodinách v budově Obecního úřadu ve Vyžlovce:

1. ověřený výpis z obchodního rejstříku

co potřebujete znát: IČ organizace

2. ověřený výpis ze živnostenského rejstříku

co potřebujete znát: IČ organizace

3. ověřený výpis z rejstříku trestů

co potřebujete: osoba, které se výpis týká-platný doklad totožnosti s rodným číslem a rodným příjmením, OP vydaný po 1.1.2012 + rodný list nebo cestovní pas + rodný list, žádá-li zmocněnec, je nutná plná moc s ověřeným podpisem zmocnitele viz formulář a platný doklad totožnosti zmocněnce

4. ověřený výpis z rejstříku trestů právnických osob

co potřebujete: IČ organizace

5. ověřený výpis z bodového hodnocení řidiče

co potřebujete: platný doklad totožnosti a řidičský průkaz

žádá-li zmocněnec, je nutná plná moc s ověřeným podpisem zmocnitele viz formulář a platný doklad totožnosti zmocněnce

6. ověřený výpis  ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů

co potřebujete znát: IČ organizace

7. ověřený výpis z insolventního rejstříku

co potřebujete znát: IČ organizace(vyhledání organizace), nebo osobní údaje(konkrétní osoba)

8. ověřený výstup z katastru nemovitostí

co potřebujte znát:

  1. list vlastnictví
  2. u seznamu nemovitostí je třeba znát katastrální území včetně:

a) parc. čísla požadované nemovitosti, jedná-li se o pozemek, nebo stavební parcelu

b) číslo popisné nebo evidenční jedná-li se o stavbu

  1. u seznamu jednotek-je třeba znát katastrální území, číslo popisné i přesné číslo bytu

snímky z katastrální mapy či výpis vlastnictví nemovitého majetku v České republice – je třeba se obrátit na pracoviště Katastrálního úřadu 

9. Datové schránky

 

žádost o zřízení datové schránky

zneplatnění přístupových údajů

přidání pověřené osoby k přístupu do DS

zneplatnění přístupových údajů pověřené osoby

znepřístupnění DS, která byla zřízena na žádost

opetovné zpřístupnění DS, která byla zřízena na žádost

10. evidence obyvatel

hlášení trvalého pobytu viz dokument

žádost o poskytnutí údajů z informačního systému EO viz dokumenty

 

Správní poplatky dle zák. 634/2004 Sb. o správních poplatcích:

Předmět: Cena za 1. stranu Cena za každou i započatou stranu
Obchodní rejstřík 100,- Kč 50,- Kč
Živnostenský rejstřík 100,- Kč 50,- Kč
Katastr nemovitostí 100,- Kč 50,- Kč
Rejstřík trestů 100,- Kč -
Bodové hodnocení řidiče 100,- Kč 50,- Kč
Seznam kvalif. dodavatelů 100,- Kč 50,- Kč
Insolvenční  rejstřík 100,- Kč 50,- Kč
datové schránky 30,- Kč ověření podpisu
žádosti o poskytnutí údajů z EO 50,- za každou i započatou stranu

 

Vyhledávání
 

 

Facebook

facebook - Obec Vyžlovka

Úřední deska
DATUM VYVESENI
23.2.2017

DATUM VYVESENI
23.2.2017

DATUM VYVESENI
22.2.2017

Odběr novinek

Chci posílat informace o aktuálním dění v obci emailem.

Jméno:

Email:

Fotogalerie
Počasí

Zdroj: In-počasí

PID
Vyhledat spojení na Idos.cz
Jízdní řád:
Odkud:
Kam:
Přes:
Datum:
Čas:
Zítra