Obec Vyžlovka Kultura, volný čas

Kultura, volný čas a sport

I bez kulturního centra Vyžlovka nabízí během roku řadu příležitostí jak trávit volný čas. Přípravu akcí zajišťovaných obcí má na starosti Sociální komise OÚ ve spolupráci s dalšími skupinami či občany - hodně aktivní je v tomto směru např. KC Liščí pětka, jež se spolupodílí na každoročním rozsvěcení vánočního stromku na návsi.

Chystáte se na výlet? Tipy a další zajímavosti najdete v části Turista!

oslavy-postup-2009
Železný muž 2010

Kromě obce jsou v přípravách akcí aktivní i sdružení samotná. Jedním z nejpilnějších je SK Vyžlovka, který zajišťuje na Vyžlovce většinu sportovních i společenských událostí. Mimo pravidelné fotbalové zápasy jsou na programu i akce jako triatlon „Železný muž“, turnaj „O pohár starosty obce Vyžlovka“, Dětský den, podzimní Posvícenská zábava či jarní Karneval, vč. dětského. Areál hřiště SK nabízí rovněž prostor i pro organizaci dalších akcí (turnaje v nohejbale, tenise apod).

Další skupinou je již zmiňovaná Liščí pětka, která s přispěním sponzorů pořádala v areálu pláže multižánrový festival „Vyžlovský vodník“ (lanový park, dětské atrakce, divadlo, galerie, taneční skupiny, koncerty - v minulosti např. Daniel Hůlka, Sunshine, Le Pneumatiq, Lešek Semelka, Los Homolos, Lety Mimo aj).

oslavy-postup-2009
Rozsvěcení stromku 2010

Podobně jako hřiště, i areál pláže Vyžlovka nabízí možnost k uspořádání řady dalších volnočasových aktivit, kupříkladu turnajů na novém beachvolejbalovém hřišti. Pláž hostila v roce 2010 také vystoupení skupiny Tři sestry - za úspěch hovoří fakt, že koncert je v plánu i pro rok 2011 a mohl by se tak stát postupně tradicí. Zajímavou událostí bývá bezesporu i podzimní výlov na hrázi Vyžlovského rybníka. Mimo výše jmenované lokality probíhají akce většinou v sále Hotelu Praha.

Pro úplnost je vhodné ještě zmínit i ostatní organizátory - Mateřskou školku Jitřenka, RC Kolečko z Kostelce nad Černými lesy, jevanské sdružení Tudy z nudy, Pizzerii Vyžlovka a další.

Pravidelné akce v obci Vyžlovka:

  • sportovní a dětský Karneval (Hotel Praha, zpravidla poslední sobota v březnu)
  • turnaj „O pohár starosty obce Vyžlovka“ (hřiště SK, přelom července a srpna)
  • triatlon „Železný muž“ (pláž Vyžlovka, přelom července a srpna)
  • posvícenská zábava (Hotel Praha, zpravidla poslední sobota v říjnu)
  • výlov Vyžlovského rybníka (hráz, říjen / listopad)
  • rozsvěcení vánočního stromku (náves, během adventu)

Odkazy:

Plánované akce

SK Vyžlovka

KC Liščí pětka

Pláž Vyžlovka

Adresy:

Hotel Praha

Vyžlovka, Na návsi 10

SK Vyžlovka

Vyžlovka, Sportovní 172

Pláž Vyžlovka

Vyžlovka, Ke koupališti 118


Zobrazit místo Obec Vyžlovka na větší mapě

Vyhledávání
 

 

Facebook

facebook - Obec Vyžlovka

Úřední deska
DATUM VYVESENI
23.2.2017

DATUM VYVESENI
23.2.2017

DATUM VYVESENI
22.2.2017

Odběr novinek

Chci posílat informace o aktuálním dění v obci emailem.

Jméno:

Email:

Fotogalerie
Počasí

Zdroj: In-počasí

PID
Vyhledat spojení na Idos.cz
Jízdní řád:
Odkud:
Kam:
Přes:
Datum:
Čas:
Zítra